Djupare livEtt experiment – Harry Månsus nya manus bit för bit!

På denna nya hemsida kan du följa hur ”boken” växer fram avsnitt för avsnitt. Releasen äger rum i Eugeniakyrkan (Kungsträdgården) den 19 oktober 2018 kl 09.30. Då har manus fått sin slutliga layout och disposition. Texten är en helhet, men består av tre delar som kan läsas separat – ungefär som tre böcker i samma pärm:

* Självbiografin berättar om spännande möten som ägt rum efter Min resa (2008), bland annat med AA, ignatiansk andlighet, Gospelfestivaler och hoppfulla projekt i Sveriges mest kriminellt utsatta stadsdelar – i Martin Luther Kings anda.

* Vägen hem – om livsfrågor och andlighet presenterar livsfilosofin/teologin i bästsäljaren Vägen hem (1986), nu nyskriven med sikte på vår egen tids utmaningar. ”Folkboken” nådde långt utanför kyrkorna och satte igång de processer som ledde till Brommadialogen, sinnesrogudstjänsterna och Djupare Liv.

* Djupare Liv – grundkurs och utbildning är en fördjupning av Vägen hem-texten med exkurser och frågor för enskild reflektion och samtal i grupp. Den kan med fördel användas som en ”meditativ utbildning” för dialogmöten med människor från olika livsåskådningar, erfarenheter och pilgrimsleder.